Dumarka

More: Uurka , Ilmaha iyo daryeelka isaga , Caafimaadka Carruurta , Carruurta ka yar hal sano jir , Naas-nuujinta , Waxaan rabaa ilmo , Qaan-gaarka ah , Dhalashada